มหาวิทยาลัยนครพนม รับวุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยนครพนม รับวุฒิปริญญาตรี - เอก (บัดนี้ - 16 พฤศจิกายน 2555)
  มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป

 อาจารย์
 -วุฒิปริญญาเอก หรือปริญญาโท

 บรรณารักษ์
 -วุฒิปริญญาโท

 บรรณารักษ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ควบคุมคุณภาพ)
 นักกิจการนักศึกษา
 นักวิชาการบัญชี
 - วุฒิปริญญาตรี


 สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
 ปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM