ก.การต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ (เชียงราย) ( 12- 23 พฤศจิกายน 2555 ) : SIAMHRM.COM

ก.การต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ (เชียงราย) ( 12- 23 พฤศจิกายน 2555 )
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล
 ถ.ศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 เอกสารต้นฉบับ : ลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงราย
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
 อัตราเงินเดือน : 8,340 บาท
 ประเภท :
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 

 เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM