สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รับเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (1-7 พฤศจิกายน 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ รับเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (1-7 พฤศจิกายน 2555)
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร พนักงานราชการประเภททั่วไป

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน ๑ อัตรา

 ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๑,๑๖๐.-บาท


 โดยมีคุณสมบัติ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางสหกรณ์ บัญชี พาณิชยการ บริหารธุรกิจ และการเกษตร

 เปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร อำเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๕-๔๔๔๐๘๙   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM