กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ( 8 - 14 พฤศจิกายน 2555 ) : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ ( 8 - 14 พฤศจิกายน 2555 )
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 44/100 ม.1 ถ.นนทบุรี 1 สนามบินน้ำ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการพาณิชย์
 อัตราเงินเดือน : 11160 บาท
 ประเภท : เทคนิค
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวส.

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี ทางการเลขานุการ ทางการตลาด หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับตามเอกสารส่งหนังสือ เอกสารราชการ ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบทั่วไป สแกนหนังสือราชการ จัดทำเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


 วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
 ครั้งที่ 1 ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ครั้งที่ 2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 วิธีการประเมิน : ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์

 ตามเอกสาร ทักษะ

 ตามเอกสาร สมรรถนะ
 เกณฑ์การประเมิน : ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 จึงมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต้องได้คะแนนแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM