อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา : SIAMHRM.COM

อุทยานวิทยาศาสตร์ มอ. รับเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน จำนวน 3 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการ 1 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 1 อัตรา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจ 1 อัตรา

 วุฒิปริญญาตรี - โท

 เปิดรับสมัครงานตั้งแต่วันที่ 9 - 26 ต.ค.55 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสำนักงาน โทร 0-7428-9350   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM