สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( 22 - 31 ตุลาคม 2555 ) : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( 22 - 31 ตุลาคม 2555 )
พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์)
 อัตราเงินเดือน : 14,020 บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM