สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล (บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล (บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2555)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มีความประสงค์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา

 ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 ตุลาคม 2555
 ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ตามวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM