โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล)
โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาล)


 ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย(ยาม) จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,552 บาท


 คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 18 - 40 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นขึ้นไป มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่ทา อำเภอป่าซางหรืออำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ไม่มีปัญหาเรื่องบ้านพัก สามารถปฏิบัติงานทั้งในและนอกเวลาราชการได้ มีใจรักงานในอาชีพ สูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อุปนิสัยดีมีประวัติดี ไม่เคยทำผิดทางอาญา หากเคยผ่านการเป็นทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ในวันเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.053-976000 ต่อ 102   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM