สำนักการแพทย์ กทม. รับพนักงานขับรถยนต์ (บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักการแพทย์ กทม. รับพนักงานขับรถยนต์ (บัดนี้ - 19 ตุลาคม 2555)
 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา

 ผู้สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป(กลุ่มการเจ้าหน้าที่) ชั้น 9 อาคาร 72 พรรษามหาราชินีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ต.ค. 55 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2223 9840 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM