สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับเภสัชกร (บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก รับเภสัชกร (บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2555)
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

 เภสัชกร (Phamacist)

 - วุฒิปริญญาตรี/โท ด้านเภสัชศาสตร์
 - มีประสบการณ์หรือความสามารถด้านการเขียนแผนงานด้านยา (Prourement plan Supply chain and logistic management system)
 - อายุไม่เกิน 40 ปี
 - มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว
 - ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 - สามารถใช้โปรแกรม Computer ต่าง ๆ เช่น Microsoft Office และ Internet Explorer ได้เป็นอย่างดี
 - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 ในวันเวลาราชการได้ที่ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี หรือส่งข้อมูลทาง E-mail: admin@thaiprddc.org,khamsawang_so@thaiprddc.org   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM