โรงพยาบาลสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(รพร.สระแก้ว) (24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555 ) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลสระแก้ว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(รพร.สระแก้ว) (24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2555 )
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม(รพร.สระแก้ว)
 อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
 ประเภท : เทคนิค,บริหารทั่วไป
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปวท.,ปวส.,ปริญญาตรี

 เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555 ถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM