โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักกายภาพบำบัด ( บัดนี้ - 4 กันยายน 2555 ) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลมะการักษ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,นักกายภาพบำบัด ( บัดนี้ - 4 กันยายน 2555 )
พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล,นักกายภาพบำบัด(โรงพยาบาลมะการักษ์)
 อัตราเงินเดือน : ตามเอกสาร บาท
 ประเภท : บริหารทั่วไป,วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM