กรมการแพทย์ รับวุฒิปวส. - ปวท. (บัดนี้ - 7 กันยายน 2555) : SIAMHRM.COM

กรมการแพทย์ รับวุฒิปวส. - ปวท. (บัดนี้ - 7 กันยายน 2555)
กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครข้าราชการ

 เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
 เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน
 โภชนากรปฏิบัติงาน

 สมัครด้วยตนเองที่ กรมการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 7 กันยายน 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM