วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับล่ามภาษามือ (บัดนี้ - 10 กันยายน 2555) : SIAMHRM.COM

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รับล่ามภาษามือ (บัดนี้ - 10 กันยายน 2555)
 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่ง ล่ามภาษามือ จำนวน ๒ อัตรา

 วุฒิปริญญาตรี

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM