กรมการบินพลเรือน รับ นิติกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2555) : SIAMHRM.COM

กรมการบินพลเรือน รับ นิติกรปฏิบัติการ (บัดนี้ - 23 สิงหาคม 2555)
 กรมการบินพลเรือน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

 อัตราเงินเดือน : 11680 - 12850 บาท

 ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 จำนวนตำแหน่งว่าง : - ตำแหน่ง

 รายละเอียดวุฒิ :
 (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ
 (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM