สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด : SIAMHRM.COM

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักรังสีการแพทย์,นักกายภาพบำบัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย (ส ส จ.เลย) ประกาศรับสมัครพนักงาน

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 ปวส.

 นักวิชาการพัสดุ
 ปริญญาตรี

 นักรังสีการแพทย์
 ปริญญาตรี

 นักกายภาพบำบัด
 ปริญญาตรี

 ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM