สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับCoordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) (บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2555) : SIAMHRM.COM

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รับCoordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) (บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2555)
ด้วย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ Chemical Safety Helpdesk จำนวน 1 อัตรา


 ตำแหน่ง : Coordinator (ผู้ประสานงานโครงการ) จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติ :
 - วุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - มีความรู้ ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี และนโยบาย
 หรือมาตรการณ์ต่าง ๆ เพื่อการจัดการสารเคมีและการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย
 - มีความรู้ด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ รวมถึงการใช้
 Applications ต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างและการจัดการ weblog
 - มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยสารเคมีเป็นเวลา 2 ปี
 หากมากกว่า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในระดับชาติและ
 ระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 - สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน และพิมพ์ดีดเป็นภาษาอังกฤษ ได้ดี


 กำหนดการรับสมัคร
 ผู้สนใจ ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.cri.or.th และส่งทางไปรษณีย์พร้อมเอกสารหลักฐาน
 วงเล็บมุมซองว่าเอกสารสมัครงาน มาที่ โครงการ Chem HelpDesk
 สำนักวิชาการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 หรือ ส่งใบสมัครทาง E-mail มาที่ cjiraporn@cri.or.th
 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 คุณจิราภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์ โทร. 02-574-0622-23 ต่อ 3119 , 3124   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM