สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2555)
 ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 - วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 - ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel PowerPoint, และ Access ได้เป็นอย่างดี
 - มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ทั้งการพูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งการพูด อ่าน เขียน และการสื่อสาร มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

 สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โทร. 0-2561-2445 ต่อ 463 และ 0-2579-2319 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.nrct.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pentida@hotmail.com

 หลักฐานการรับสมัคร
 1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาปริญญาบัตร และ Transcript 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี)   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM