โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับนักวิชาการสาธารณสุข (11 - 22 มิถุนายน 2555) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลแก้งสนามนาง รับนักวิชาการสาธารณสุข (11 - 22 มิถุนายน 2555)
โรงพยาบาลแก้งสนามนางเปิดรับสมัคร "นักวิชาการสาธารณสุข"

 วุฒิปริญญาตรี

 ตั้งแต่วันที่ 11 -22 มิถุนายน 2555 สอบถามรายละเอียดเิพิ่มเติมได้ที่ 0443390   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM