ชง พ.ร.บ.ประกันสังคมเข้า ครม.12 มิ.ย. : SIAMHRM.COM

ชง พ.ร.บ.ประกันสังคมเข้า ครม.12 มิ.ย.เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ในฐานะประธานคณะทำงานผลักดันร่างกฎหมายประกันสังคม กล่าวว่า กองทุนประกันสังคมมีเงินมหาศาลประมาณ 1 ล้านล้านบาท ใหญ่เทียบเท่าสถาบันการเงิน มีสมาชิกทั้งในและนอกระบบกว่า 10 ล้านคน  แต่การเลือกคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) กลับไม่เป็นมืออาชีพ ดังนั้นร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม ที่เสนอแก้ไขโดยประชาชน 14,264 รายชื่อ  จึงเสนอแก้ไขที่มาของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมจากเดิมเป็นข้าราชการ ประจำมาจากการแต่งตั้งของ รมว.แรงงาน ก็แก้ไขเป็นมาจากการสรรหาแทนเพราะจะได้คนที่เป็นมืออาชีพมากกว่า ส่วนบอร์ดประกันสังคมก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระ 4 ปี เป็นได้ 2 สมัย  ทุกขั้นตอนต้องให้สมาชิกที่จ่ายเงินสมทบมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ อย่างไรก็ตามทราบว่า ร่างแก้ไขของกระทรวงแรงงานนั้นไม่ได้แตะเรื่องที่มาของตัวบุคคลที่จะมาบริ หารสำนักงานและกองทุนแต่ไปเน้นเรื่องสิทธิประโยชน์แทน
นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า คาดว่าในวันที่ 12 มิ.ย. กระทรวงแรงงานจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคมเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. และคาดว่าจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ในเดือน ส.ค.
ด้าน นายแล ดิลกวิทยรัตน์ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กล่าวว่า พ.ร.บ.ประกันสังคมยังเป็นเครื่องมือสนองประโยชน์ของรัฐและต่อรองกับภาคเอกชน ไม่ใช่เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง.
(เดลินิวส์, 9-6-2555)


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM