มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทประจำ

 ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์

 ปิดรับสมัคร 3 พฤษภาคม 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM