เรือนจำกลางนครราชสีมา รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (23-27 เมษายน 2555) : SIAMHRM.COM

เรือนจำกลางนครราชสีมา รับผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (23-27 เมษายน 2555)
ด้วยเรือนจำกลางนครราชสีมา กรมราชทัณฑ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ สำหรับปฏิบัติหน้าที่ในเรือนจำชาย จำนวน 1 อัตรา

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 2. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม.

 ผู้สนใจสมัครได้ที่เรือนจำกลางนครราชสีมา ได้ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2555
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางนครราชสีมา โทร.044-938276 ต่อ 12   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM