มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัคร

 อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้าง จำนวน 4 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์

 ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM