กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับพนักงาน 4 ตำแหน่ง (12-16 มีนาคม 2555) : SIAMHRM.COM

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับพนักงาน 4 ตำแหน่ง (12-16 มีนาคม 2555)
 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม
 จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 6,410 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 จำนวน 1 อัตรา
 ค่าตอบแทน 7,370 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชีทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การพาณิชย์
 จำนวน 5 อัตรา (จังหวัดนครพนม จังหวัดปัตตานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุทัยธานี)
 ค่าตอบแทน 7,370 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ ทางการบัญชีทางการเลขานุการ ทางการขาย หรือ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 4. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
 จำนวน 5 อัตรา (จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดตราด จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดระนอง และจังหวัดอุบลราชธานี)
 ค่าตอบแทน 10,010 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทางการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทาการบัญชี


 ให้ผู้ประสงค์สมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 มีนาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดที่มีอัตราว่าง   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM