ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ กทท. รับนักบัญชี พนักงานการเงิน (บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555) : SIAMHRM.COM

ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ กทท. รับนักบัญชี พนักงานการเงิน (บัดนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2555)
การท่าเรือแห่งประเทศไทย กทท. รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง สังกัดท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ สำนักท่าเรือภูมิภาค รวม 2 อัตรา ดังนี้

 1. ตำแหน่งนักบัญชี 6
 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 9,040 บาท
 ผู้สมัครต้องได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่า และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

 2. ตำแหน่งพนักงานการเงิน 6 ท่าเรือเชียงของ
 จำนวน 1 อัตรา
 อัตราเงินเดือน 8,530 บาท
 ผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี หรือการตลาด หรือคอมพิวเตอร์ หรือการเงินและการธนาคาร ปฏิบัติงานตามวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

 ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น สมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าเรือเชียงแสนและเชียงของ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 15 - 29 กุมภาพันธ์ 2555 ในเวลาทำการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM