โรงพยาบาลเกาะสมุย รับนักวิชาการสาธารณสุข (บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2555) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลเกาะสมุย รับนักวิชาการสาธารณสุข (บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2555)
โรงพยาบาลเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ

 ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข

 อัตราเงินเดือน : 10,010 บาท

 ประเภท : บริหารทั่วไป

 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม


 เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM