สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม รับ อาสาสมัคร (บัดนี้ - 10 กุมภาัพันธ์ 2555) : SIAMHRM.COM

สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม รับ อาสาสมัคร (บัดนี้ - 10 กุมภาัพันธ์ 2555)
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัคร

 - อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต จำนวน 1 อัตรา
 - อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
 - อาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 6 อัตรา

 ผู้ที่สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ก.พ. 55

 สอบถามเพิ่มเติมโทร . 0 2457 0069 ต่อ 5705-6 ในวันและเวลาราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM