กศน.จังหวัดสตูล รับ ครู กศน.ตำบล (1-7 กุมภาพันธ์ 2555) : SIAMHRM.COM

กศน.จังหวัดสตูล รับ ครู กศน.ตำบล (1-7 กุมภาพันธ์ 2555)
ประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ดำเนินการเปิดสอบสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง

 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล

 สำนักงาน กศน. ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
 สำนักงาน กศน. ตำบลควนปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 ค่าตอบแทน 10,010 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา


 ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เลขที่ 168 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองชุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล หมายเลขโทรศัพท์ 075-711449 ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2555 เว้นวันหยุดราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM