ร.ร.บ้านวังปริง รับครูผู้สอน (12-19 มกราคม 2555) : SIAMHRM.COM

ร.ร.บ้านวังปริง รับครูผู้สอน (12-19 มกราคม 2555)
ประกาศรับสมัครงานราชการ โรงเรียนบ้านวังปริง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ด้วยโรงเรียนบ้านวังปริง มีความประสงค์จะเปิดสอบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ตำแหน่ง ครูผู้สอน

 กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,010 บาท

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือทาง ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย


 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านวังปริง หมู่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ตั้งแต่วันที่ 12 - 19 มกราคม 2555 เว้นวันหยุดราชการ   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM