มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ นักสารสนเทศ (บัดนี้ - 19 มกราคม 2555) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับ นักสารสนเทศ (บัดนี้ - 19 มกราคม 2555)




ประกาศรับสมัครงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ตำแหน่งนักสารสนเทศ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 รับสมัคร 28 ธ.ค. 2554 - 19 ม.ค. 2555

 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th



   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM