กรมควบคุมโรค รับนักวิชาการเผยแพร่ (4-10 มกราคม 2555) : SIAMHRM.COM

กรมควบคุมโรค รับนักวิชาการเผยแพร่ (4-10 มกราคม 2555)
ประกาศรับสมัครงานราชการ - เปิดสอบ กรมควบคุมโรค


 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 9/2554 ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ด้านภาษาอังกฤษ)

 ด้วยกรมควบคุมโรคมีความประสงค์จะรับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครโดยมีรายละเอียดดังนี้

 ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ (ด้านภาษอังกฤษ)

 จำนวน 1 อัตรา

 ค่าตอบแทน 10,010 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ได้รับปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ

 ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (อาคาร 3 ชั้น 4) กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 - 10 มกราคม 2555 ในเวลาราชการ

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM