CAT รับ ธุรการ (1-23 ธันวาคม 2554) : SIAMHRM.COM

CAT รับ ธุรการ (1-23 ธันวาคม 2554)
ประกาศรับสมัครงาน งานรัฐวิสาหกิจ ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างประเภทงานประจำ (ไม่มีกำหนดเวลาจ้าง)

 ด้วยฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างประเภทงานประจำ (ไม่มีกำหนดเวลาจ้าง)

 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ

 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ ประจำที่ส่วนบริหารสัญญาและผลประโยชน์สินทรัพย์

 อัตราค่าจ้างวันละ 235 บาท จำนวน 1 ราย

 จึงมีเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

 คุณวุฒิผู้สมัคร
 สัญชาติไทย
 เพศชายหรือหญิง
 อายุ 18 - 35 ปี
 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ

 การรับสมัคร
 ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือกให้ติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ ส่วนบริหารสัญญาและผลประโยชน์สินทรัพย์ เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อาคารบริหาร 1 ชั้น 3 มุม A

 ตั้งแต่วันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2554 โทร 0-2104-3062 , 0-2104-4801   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM