มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ - 30 พ.ย.54) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับนักวิชาการพัสดุ (บัดนี้ - 30 พ.ย.54)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับสมัคร

 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 ผู้ที่ประสงค์สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.surdi.su.ac.th

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤศจิกายน 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM