รพ.บางจาก รับ นักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2554) : SIAMHRM.COM

รพ.บางจาก รับ นักทรัพยากรบุคคล (บัดนี้ - 23 พฤศจิกายน 2554)
 จังหวัดสมุทรปราการ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

 จำนวน 1 อัตรา

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

 สมัครงานด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลบางจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 วันที่รับสมัคร 16 - 23 พฤศจิกายน 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM