BOI รับนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (1 - 30 ธันวาคม 2554) : SIAMHRM.COM

BOI รับนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน (1 - 30 ธันวาคม 2554)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เลื่อนรับสมัครสอบแข่งขันจากเดิมเป็น 1 - 30 ธันวาคม 2554

 ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ

 ปริญญาโท   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM