สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รพ.มะการักษ์) ถึง 8 พ.ย. 54 : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รพ.มะการักษ์) ถึง 8 พ.ย. 54
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รพ.มะการักษ์) ถึง 8 พ.ย. 54
ประกาศรับสมัคร :  26 ตุลาคม 2554
รายละเอียด :   สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์(รพ.มะการักษ์)
 อัตราเงินเดือน : 10,850 บาท
 ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ
 จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : -


 วิธีการเลือกสรร : - ความรู้ความสามารถ
 -
 วิธีการประเมิน : -

 - ทักษะ
 -
 วิธีการประเมิน : -

 - สมรรถนะ
 -
 วิธีการประเมิน : -
 เกณฑ์การประเมิน : -

 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM