มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2554) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับนักเทคนิคการแพทย์ (บัดนี้ - 21 ตุลาคม 2554)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้

 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์


 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://personweb.kku.ac.th

 ตั้งแต่ 3 - 21 ตุลาคม 2554

    หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM