กรมประชาสัมพันธ์ รับช่างไฟฟ้าสื่อสาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554) : SIAMHRM.COM

กรมประชาสัมพันธ์ รับช่างไฟฟ้าสื่อสาร (บัดนี้ - 30 กันยายน 2554)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าสื่อสาร 1 อัตรา

 วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้าการสื่อสาร, ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างเทคโนโลยีโทรคมนาคม และช่างโทรคมนาคม

 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554

 ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ 02-6182323 ต่อ 2212, 2214 ที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพั   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM