คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 30 ก.ย.54) : SIAMHRM.COM

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับนักวิทยาศาสตร์ (บัดนี้ - 30 ก.ย.54)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (เลขประจำตำแหน่ง 205006) จำนวน 1 อัตรา

 สมัครด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือทางอินเตอร์เน็ต

 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM