สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์ : SIAMHRM.COM

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา รับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์
กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ รับรองเอกสารและนิติกรณ์ประจำ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา จังหวัดสงขลา

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญชาติและพฤติการณ์

 สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวสงขลา จังหวัดสงขลา

 22 - 29 สิงหาคม 2554

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 1 กันยายน 2554 ที่ www.jobthaiweb.com / www.mfa.go.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM