คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ : SIAMHRM.COM

คณะวิทยาศาสตร์ มช. รับ อาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์


 ทั้งนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ผู้ประสงค์สมัครให้ download ใบสมัครจากไฟล์แนบท้ายประกาศนี้ กรอก พร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ยื่นโดยตรงที่หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือสมัครทางไปรษณีย์ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครงานตำแหน่งอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์")

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 053-943310   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM