มหาวิทยาลัยทักษิณ รับเจ้าหน้าที่บริหารงาน (บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2554) : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับเจ้าหน้าที่บริหารงาน (บัดนี้ - 22 สิงหาคม 2554)
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

 คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 กำหนดรับสมัคร : 8-22 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดการคัดเลือก : 25 สิงหาคม 2554

 ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
 - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
 - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
 Website : www.tsu.ac.th/admin-personnel
 Update by : www.jobthaiweb.com

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 140 ถนนกาญจนวนิช หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM