มหาวิทยาลัยพะเยา รับ อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ : SIAMHRM.COM

มหาวิทยาลัยพะเยา รับ อาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ จำนวน 2 อัตรา   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM