สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนักบิน (เครื่องบินปีก) (บัดนี้ - 4 ส.ค.54) : SIAMHRM.COM

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับนักบิน (เครื่องบินปีก) (บัดนี้ - 4 ส.ค.54)




สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 ตำแหน่ง นักบิน (เครื่องบินปีก)

 สมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ตั้งแต่ 27 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 - 15.30 น.



   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM