คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับพนักงาน 4 อัตรา (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2554) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รับพนักงาน 4 อัตรา (บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2554)
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา ในตำแหน่ง “ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ” ( ธุรการ ) จำนวน 1 อัตรา , “ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ” จำนวน 2 อัตรา และ “ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ” จำนวน 1 อัตรา มีคุณสมบัติ ดังนี้ ...

 1. ตำแหน่ง “ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ” ( ธุรการ ) จำนวน 1 อัตรา
 วุฒิ - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ( Word , Excel , Powerpoint ) ได้ดี

 2. ตำแหน่ง “ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ” จำนวน 2 อัตรา
 ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเขียนข่าว , เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์
 วุฒิ - ปริญญาตรี ด้าน นิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , สื่อสารมวลชน , ประชาสัมพันธ์ , โฆษณา
 และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - ใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ( Word , Excel , Powerpoint ) ได้ดี
 - มีประสบการณ์ด้าน การเขียนข่าว , การสัมภาษณ์ , การจัดกิจกรรม , การติดต่อสื่อมวลชน

 3. ตำแหน่ง “ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิก ” จำนวน 1 อัตรา
 วุฒิ - ไม่จำกัดวุฒิ
 - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Adobe Photoshop illustrator ได้ดี
 - ผู้มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 ( วัน – เวลาราชการ )

 • ติดต่อสมัคร หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 ตึกอานันทมหิดล ( ชั้น 1 ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 โทรศัพท์ ( 02 ) 256 4459 , 256 4490   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM