โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับนักวิชาการสถิติ (29 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2554) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับนักวิชาการสถิติ (29 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2554)
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

 นักวิชาการสถิติ

 ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตำกว่านี้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางการวิจัยดำเนินงาน

 รับสมัคร 29 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM