โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 8 กรกฏาคม 2554) : SIAMHRM.COM

โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 8 กรกฏาคม 2554)
โรงพยาบาลพระพุทธบาท รับสมัครพนักงานราชการ

 - นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 - นักการแพทย์แผนไทย
 - พยาบาลวิชาชีพ

 ปิดรับสมัคร 8 กรกฏาคม 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM