คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 22 กรกฏาคม 2554) : SIAMHRM.COM

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับพนักงานธุรการ (บัดนี้ - 22 กรกฏาคม 2554)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหาร บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ พณิชยการ บัญชี การจัดการ เลขานุการ การขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงินและการธนาคาร


 บัดนี้ - 22 กรกฏาคม 2554

 สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ http://personweb.kku.ac.th   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM