กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน : SIAMHRM.COM

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นทางการเกษตร ศิลปหัตถกรรม ช่างอุตสาหกรรม ศิลปกรรม เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน อัตรา 7,100 บาท จำนวน 1 อัตรา

 ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM