ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2554) : SIAMHRM.COM

ร.พ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับวุฒิปริญญาตรี (บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2554)
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี รับสมัคร

 1. นักจิตวิทยา
 2. นักกิจกรรมบำบัด
 3. นักรังสีการแพทย์

 สมัครด้วยตนเอง รับสมัคร 8 - 30 มิถุนายน 2554   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM